Respekt og gensidig respekt i trafikken
Kære cyklist Respekt vil være teamet i dette indlæg, og primært skrevet til de cyklister der har lidt svært ved ordet respekt. Ofte hører jeg, at vi bilister ikke viser respekt for jer “bløde” trafikanter, men hvor gemmer I selv jeres respekt for fodgængerne? Som fodgænger i Indre By (København), oplever jeg tit cyklisternes mangel på respekt for mig – I kører over for rødt, kører på fortovet og har en kedelig adfærd i trafikken. I glemmer, desværre, bare selv jeres adfærd når vi bilister kommer lidt for tæt på jer – for kun én ting fylder hos jer: Hvordan kommer vi hurtigst frem? Til de af jer cyklister der kører i hold, vil jeg faktisk blot mine om færdselslovens § 49: “Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel.” Kilde: Retsinformation NEJ! – Nedenstående er ikke en mulighed på den del af Strandvejen hvor der ikke er cykelsti, hvor I “deler” pladsen med den øvrige trafik. Og orienter jer så lige lidt bedre, så kommer vi alle sikkert frem, uden buler og øvrige uheld. Læs i øvrigt: Dårlig cykeladfærd øger risikoen for trafikulykker