Politik: Har Borgmesteren et forklaringsproblem? – ekstern undersøgelse om letbanen gået i hårknude
Som tidligere skrevet, blev der den 21. november 2017 indgået aftale om en ekstern undersøgelse om hvorvidt kommunen som selvstændig kommune kan trække sig fra projektet. Nu ser det ud til at undersøgelsen er strandet. I et indlæg på de Konservatives facebook-side udtaler borgmesteren således:
Som borgmester handler jeg på flertallets vegne – i denne sag har flertallet truffet en beslutning, der ikke umiddelbart lader sig realisere. Dels fordi formuleringen er upræcis, dels fordi den økonomiske ramme, der var opbakning til at bruge, har været stærkt begrænset. Jeg har forelagt de politiske partier de forslag, advokatfirmaet er kommet med, og jeg har efter bedste evne søgt at mægle mellem de forskellige partier for at finde en løsning, der kan rumme alles synspunkter. Jeg har imidlertid måttet sande, at det ikke har været muligt at finde en løsning. På den baggrund har det været nødvendigt at skrinlægge undersøgelsen. Det er jeg rigtig ærgerlig over. For den konservative gruppe giver det dog ingen mening at bruge skatteborgernes penge på en undersøgelse, hvor vi ikke må stille de spørgsmål, vi ønsker svar på.
Kommunalbestyrelsen godkendte at afsætte 75.000 kr. (af borgernes penge) til denne eksterne undersøgelse som nu er blevet opgivet, fordi man ikke har kunnet formulerer et præcist spørgsmål. Personligt synes jeg, at det er ærgerligt at vi ikke én gang for alle kan få svar på spørgsmålet, så vi ikke hele tiden skal diskuterer om det er en mulighed at trække os fra projektet “den dag i morgen” hvis vi skulle ønske det. Løfte fra borgmesteren i valgkampen I valgkampen var det et klart ønske for borgmesteren at hun ønskede at forhindre letbanen, og det prøvede hun, men hun mislykkedes og det gjorde hun fordi hun ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Sådan står der i dagsordnen til mødet den 21. november 2017
Borgmester Sofia Osmani anmoder om, at følgende sag optages på udvalgets dagsorden: “Der ønskes en ekstern juridisk undersøgelse af kommunens handlemuligheder i forhold til letbanens gennemførelse”.
Er det en masse “Hvis nu…” spørgsmål borgmesteren ønsker besvaret, eller har hun et konkret spørgsmål – spændende hvordan sagen udvikler sig.
Læs Kan vi trække os fra Letbanen? – Lad os få undersøgelsen Læs Letbaneundersøgelse droppes (kilde: www.dgo.dk)