Politik: Forsvarsforlig uden penge til kommunale beredskaber
Forleden offentliggjorde forligspartierne, Regeringen, DF, S og R, at de havde vedtaget et ny forsvarsforlig på 12,8 milliarder – desværre er der ikke afsat penge til de kommunale beredskaber, som er borgernes nærmeste forsvar i hverdagen. Jeg havde gerne set at, vores kommunale beredskaber havde fået tilført penge via forsvarsforliget. Pengene skulle styrke de kommunaleberedskaber til at få nyt materiel og til at sikre vore hverdage – eksempelvis i tilfælde af stormflod ellers større brandkatastrofer. Her er de områder, som har forligspartiernes fokus og får et løft med det nye rammeforlig: Natos kollektive afskrækkelse Danmarks bidrag til Nato styrkes væsentligt. Den nye aftale skal sikre Forsvaret en styrke og robusthed, der sammen med Nato afskrækker andre lande fra at angribe vores allierede og Danmark. Det skal ske gennem følgende:
 • Brigade med 4.000 mand
 • Luftforsvarsmissiler til fregatterne
 • Forøgelse af Jægerkorpsets og Frømandskorpsets patruljer med 50 procent
 • Evne og kapacitet til antiubådsbekæmpelse
National sikkerhed Forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed styrkes blandt andet med øget støtte til politiet med bevogtning og med soldater på højt beredskab, som kan støtte for eksempel i tilfælde af terrorangreb.
 • Øget støtte til politiet med blandt andet bevogtningsopgaver og dedikeret helikopterberedskab
 • Ekstra vagthold til Livgarden
 • Soldater på højt beredskab ved for eksempel terrorangreb og kriser
Cybersikkerhed Beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb styrkes i den kommende forligsperiode med blandt andet en pulje på 500 millioner kroner til håndtering af fremtidens cyberudfordringer.
 • Styrket rådgivning og forebyggelse over for offentlige og private aktører
 • Udbygning af sensornetværk
 • Styrkelse af forskning og uddannelsesindsats
 • Etablering af cybersituationscenter
 • Styrkelse af analytiske og teknologiske kompetencer
 • Pulje på 500 millioner kroner til fremtidens cyberudfordringer
Internationale Operationer Reserven til internationale operationer styrkes, så den ved forligets udgang i 2023 er 750 millioner kroner årligt svarende til en stigning på 50 procent i forhold til i dag. Også freds- og stabiliseringsfonden styrkes, så den ved forligets udgang er 150 millioner kroner svarende til en stigning på mere end 75 procent i forhold til i dag.
 • Transportflykapacitet øges med cirka 20 procent
 • Reserven til internationale operationer styrkes
 • Bidrag til Freds- og Stabiliseringsfonden forøges
 • Let infanteribataljon opstilles
Værnepligt og mobiliseringsevne Værnepligten og mobiliseringsevnen styrkes, så Forsvaret i højere grad kan mobilisere soldater i tilfælde af krise eller krig i Danmark. Det sker gennem følgende tiltag:
 • 500 flere værnepligtige
 • Flere vil have længere værnepligt end i dag
 • Værnepligtsuddannelse målrettes mobilisering til krise og krig
 • Totalforsvaret styrkes
 • Der opstilles et mobiliseringskompagni i hver af brigadens kampgrupper
 • Styrket rekrutteringsindsats for at sikre flest mulige frivillige værnepligtige
Arktis og veteraner
 • Engagement i Arktis fortsætter og styrkes med en række nye initiativer som for eksempel en ny civil beredskabsuddannelse i Grønland, værnepligtsafprøvning i Grønland og lokalansættelser ved Arktisk Kommando.
 • Veteranindsatsen styrkes med blandt andet styrket udvælgelse af soldater, forskning og bedre muligheder for erstatning.