NEJ! Lundtofte Borgerforening har ingen indflydelse i Lundtofteparken
Lundtofte Borgerforening inviterer til borgermøde. I indkaldelse gives der udtryk for at man vil diskutere Lundtofteparken – forskellige emner tages op, men det er udelukkende beboerne der bestemmer hvordan de ønsker området ser ud. Som beboer i Lundtofteparken er det dejligt andre har interesse for det sted jeg bor, jeg ville bare ønske mig, at man interesserede sig lidt mere om de ting man kan ændre som borgerforening. I en ny invitation til et borgermøde, vil man diskutere følgende forhold om Lundtofteparken:
  • Trafik Bilfri zone Tydeligere stiforløb Sikrede stier p-løsninger Letbanen – station og adgang
 
  • Bebyggelse Ingen fortætning Fredning af LP Ingen trafikskabende byggeri Harmoni med omgivelserne Underjordisk parkering
 
  • Grønt og fritid Grøn sammenhæng til landsbyen Grønne mødesteder Have til stuelejlighederne Fælleshaver Legepladser renovering/opgradering Boldbaner renovering/opgradering Beskytte gl. træer og randbevoksning
 
  • Kultur og kunst Gavlmalerier Farver Skulpturer Æstetik
Jeg vil tillade mig, at spørge om landsbyen deltager i betalingen af de mange forslag de har til ændringer af Lundtofteparken – eller om vi som bor her skal betale alle deres ønsker?