Politik: Kan vi trække os fra Letbanen? – Lad os få undersøgelsen

— OPDATERET 05.01.2018 KL. 07:46 —

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. December 2017, at få undersøgt muligheden for at Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) kan trække sig fra samarbejdet – det sker efter anmodning fra den Konservative Borgmester, Sofia Osmani.  Det skal undersøges om LTK kan trække sig ud som selvstændig kommune, eller om det er de 11 kommuner som part der så skal trække sig og evt. give tilladelse til at LTK dropper deres medvirkende. Det er dog vigtigt fortsat at huske på, at der før, under og efter kommunevalget 21. November 2017 stadig er flertal for Letbanen i Kommunalbestyrelsen og i de 10 andre kommuner, i Regionen og i Staten. Jeg håber med undersøgelsen, at få slået fast med 10” søm hvorvidt LTK kan trække sig ud af samarbejdet, eller om vi er bundet til den indgåede samarbejde, og at der kan komme ro på så det ikke er det emne der skal debatteres hele tiden. Henrik Brade Johansen (B) udtaler i en kommentar på TV 2 Lorry, at der er afsat 75.000 kr. til den eksterne undersøgelse. Undersøgelse skal være færdig medio januar 2018, så den ikke forsinker den videre proces, lyder det klart fra Viceborgmester Simon Pihl Sørensen. Det er dog værd at stille sig det spørgsmål – Hvad koster den undersøgelse? Hvad synes du om den kommende letbane?