Arbejde: Når samarbejde lykkedes

Indenfor den kommende tid, skal busserne omkring Lyngby Station kører ad Gammel Jernbanevej i forbindelse med Letbanebyggeriet, det gav et ret problematisk forløb – vi, buschaufførerne, ville nemlig have svært ved at se de cykellister der kom på den krydsende cykelsti.

Min chef var derfor på tur med forvaltningen og her indrømmede forvaltningen, at de godt kunne se problemet, men ikke havde intentioner om at gøre noget. Man ville altså have at busser på 10-16 tons skulle risikerer at kører cykellister ihjel!

Jeg tog derfor en snak med min chef, og vi aftalte jeg brugte mine forbindelser og samme dag mødtes jeg med formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk – Sigurd Agersnap, forklarede ham situationen vi drøftede mulige løsninger (ikke den løsning det er blevet) og gik tilbage til min chef og bad ham kontakte Sigurd.

Nu kan jeg forstå, at der kommer en løsning, som vi alle kan være tilfredse med, nemlig en bom som vi kender det fra togoverskæringer og derved kan man håbe at flere cykelliste vil respekterer det røde stop-lys og ikke udsætter sig selv og andre for fare.

Tak til Sigurd for godt samarbejde, og for at tage vores bekymringer seriøst.

Letbanen: Hvad blev der af parkeringspladser ved endestationen?

På et borgermøde arrangeret af Lyngby-Taarbæk Kommune og Letbaneselskabet havde borgerne mulighed for at komme og stille spørgsmål.

Et af de emner vi som afdelingsbestyrelse tit drøfter inden afdelingsmødet er: Parkeringspladser. Det emne vil også blive en fast del af drøftelserne i forbindelse med det nye letbane-forbindelse der skal stå færdig i 2025.

Letbanens endestation vil blive nabo til Lundtofteparken, derfor er det også en bekymring blandt os der bor i området, at man ikke har taget højde for de manglende parkeringspladser i projektet – for hvor skal pendlerne så parkere?

Svaret fra kommunen var ret klart: “Letbanen er ikke baseret på pendlere” – WHAT!?!? Inderst inde håber jeg det var en forkert formulering af svaret.

Ihvertfald blev spørgsmålet også stillet til formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap, der heller ikke havde en løsning på vores henvendelse “..der mangler et flertal” 

Det samme spørgsmål blev stillet til Søren P. Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen, der fortalte at det var korrekt der ikke allerde nu var indgået aftale om parkeringsforhold.

Nu er det så blot at jeg spørger: Hvem sikrer at der kommer parkeringspladser til pendlerne der allerede i dag optager Lundtofteparkens parkeringspladser?

Jeg vil både som beboer og bestyrelsesmedlem bide mig fast i vores kommunalpolitikere så vi sikrer, at der kommer parkeringsforhold til pendlerne, så vi beboere kan beholde vores egne pladser.
Politik: Letbanen er vedtaget i Lyngby-Taarbæk – endelig!
Endelig, og langt om længe har et flertal i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk sagt “Ja” til Letbanen – det er en stor dag. Størstedelen af valgkampen i oktober-november måned handlede mest om Letbanen, og meget lidt om det der også betyder noget for vores hverdag. Jeg så gerne at vores politikere også havde haft muligheden for at debattere om ældre, velfærd, uddannelse, børn og unge – og der er helt sikkert andre emne som kunne have været rart at snakke om. Læs Kan vi trække os fra Letbanen? – Lad os få det undersøgelsen Vedtagelsen af letbanen gik uden det helt store Lyngby-dramaer, dog havde Konservative prøvet at få udsat beslutningen til den 22. februar 2018, men det ville flertallet ikke – det var nok også kun et desperat forsøg fra Borgmesteren der inderst inde godt vidste at letbanen var kørt, og hun nu måtte sande at hendes muligheder var brugt op. Læs Har Borgmesteren et forklaringsproblem? – ekstern undersøgelse om letbanen gået i hårknude Optakten til afstemningen har ikke været uden bump på vejen, da borgmesteren flere gange har prøvet at vinde gehør for hendes partis lyster om at droppe letbanen Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk tilføjede dog i forbindelse med afstemningen at partiet ønsker, at det skal undersøges om linjeføringen ved Cirkel K på Klampenborgvej kan ændres. Desværre valgte TV 2 Lorry kun at interviewe utilfredse borgere og ikke de borgere der rent faktisk hilser letbanen velkommen.
Politik: Hvorfor lokalpolitik?
Det er ikke længere nogen hemmelighed, at jeg har fundet stor interesse i lokalpolitik – og det er slet ikke hemmeligt, at jeg er socialdemokrat.  Faktisk var det planen, at jeg ville stille op til kommunalvalg 2017, men jeg valgte at mit nye arbejde skulle have fuld fokus, da jeg gerne vil kunne give mig 100 % i de ting jeg gør, og jeg følte ikke, at jeg kunne have fuld fokus på nyt arbejde og kommunalvalget – derfor blev mit valg som det gjorde. Jeg vil dog beskæftige mig med nogle emner jeg finder særlig interesse i: – Ældre (Sundhed & velfærd) Det er vigtigt, at vi værner om vores ældre, de fortjener en hverdag hvor de oplever at blive respekteret og får den behandling vi selv ønsker at modtage. – Børn & unge (Skole og uddannelse) Vi skal sikre os, at vores børn og unge får den bedste skolegang som muligt – det skal nemlig sikre dem en uddannelse i fremtiden, og som kommune har vi også ansvar for at vores unge bliver uddannet. – Projektet omkring Letbanen Jeg glæder mig naturligvis til vi får Letbanen – også selvom der er lang tid til at den kommer, og der vil helt sikkert opleves at være trængsel i anlægsprioden. – Projektet “Liv i Lundtofte” Lundtofte, og Lundtofte Skole skal “opgraderes”, men der SKAL være med respekt for det nuværende og de borgere der bor i området, derfor skal ingen beslutninger tages forhastet, men planerne skal være gennemtænkte og tilgodese borgerne – og ikke kun virksomhederne. For at kunne følge med i det politiske i vores kommune bruger jeg meget tid på at læse dagsordner/referater fra udvalgsmøderne, jeg sørger for at deltage i gruppemøder, partiarrangementer og som tilskuer til de åbne kommunalbestyrelsesmøder.      
Politik: Har Borgmesteren et forklaringsproblem? – ekstern undersøgelse om letbanen gået i hårknude
Som tidligere skrevet, blev der den 21. november 2017 indgået aftale om en ekstern undersøgelse om hvorvidt kommunen som selvstændig kommune kan trække sig fra projektet. Nu ser det ud til at undersøgelsen er strandet. I et indlæg på de Konservatives facebook-side udtaler borgmesteren således:
Som borgmester handler jeg på flertallets vegne – i denne sag har flertallet truffet en beslutning, der ikke umiddelbart lader sig realisere. Dels fordi formuleringen er upræcis, dels fordi den økonomiske ramme, der var opbakning til at bruge, har været stærkt begrænset. Jeg har forelagt de politiske partier de forslag, advokatfirmaet er kommet med, og jeg har efter bedste evne søgt at mægle mellem de forskellige partier for at finde en løsning, der kan rumme alles synspunkter. Jeg har imidlertid måttet sande, at det ikke har været muligt at finde en løsning. På den baggrund har det været nødvendigt at skrinlægge undersøgelsen. Det er jeg rigtig ærgerlig over. For den konservative gruppe giver det dog ingen mening at bruge skatteborgernes penge på en undersøgelse, hvor vi ikke må stille de spørgsmål, vi ønsker svar på.
Kommunalbestyrelsen godkendte at afsætte 75.000 kr. (af borgernes penge) til denne eksterne undersøgelse som nu er blevet opgivet, fordi man ikke har kunnet formulerer et præcist spørgsmål. Personligt synes jeg, at det er ærgerligt at vi ikke én gang for alle kan få svar på spørgsmålet, så vi ikke hele tiden skal diskuterer om det er en mulighed at trække os fra projektet “den dag i morgen” hvis vi skulle ønske det. Løfte fra borgmesteren i valgkampen I valgkampen var det et klart ønske for borgmesteren at hun ønskede at forhindre letbanen, og det prøvede hun, men hun mislykkedes og det gjorde hun fordi hun ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Sådan står der i dagsordnen til mødet den 21. november 2017
Borgmester Sofia Osmani anmoder om, at følgende sag optages på udvalgets dagsorden: “Der ønskes en ekstern juridisk undersøgelse af kommunens handlemuligheder i forhold til letbanens gennemførelse”.
Er det en masse “Hvis nu…” spørgsmål borgmesteren ønsker besvaret, eller har hun et konkret spørgsmål – spændende hvordan sagen udvikler sig.
Læs Kan vi trække os fra Letbanen? – Lad os få undersøgelsen Læs Letbaneundersøgelse droppes (kilde: www.dgo.dk)    
Politik: Kan vi trække os fra Letbanen? – Lad os få undersøgelsen

— OPDATERET 05.01.2018 KL. 07:46 —

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. December 2017, at få undersøgt muligheden for at Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) kan trække sig fra samarbejdet – det sker efter anmodning fra den Konservative Borgmester, Sofia Osmani.  Det skal undersøges om LTK kan trække sig ud som selvstændig kommune, eller om det er de 11 kommuner som part der så skal trække sig og evt. give tilladelse til at LTK dropper deres medvirkende. Det er dog vigtigt fortsat at huske på, at der før, under og efter kommunevalget 21. November 2017 stadig er flertal for Letbanen i Kommunalbestyrelsen og i de 10 andre kommuner, i Regionen og i Staten. Jeg håber med undersøgelsen, at få slået fast med 10” søm hvorvidt LTK kan trække sig ud af samarbejdet, eller om vi er bundet til den indgåede samarbejde, og at der kan komme ro på så det ikke er det emne der skal debatteres hele tiden. Henrik Brade Johansen (B) udtaler i en kommentar på TV 2 Lorry, at der er afsat 75.000 kr. til den eksterne undersøgelse. Undersøgelse skal være færdig medio januar 2018, så den ikke forsinker den videre proces, lyder det klart fra Viceborgmester Simon Pihl Sørensen. Det er dog værd at stille sig det spørgsmål – Hvad koster den undersøgelse? Hvad synes du om den kommende letbane?

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.