Politik & Bestyrelse: Nej-tak til 34 meter skorsten i Lundtofte!

I øjeblikket er der en nabohøring/orientering, da Hempel har ønsket at få tilladelse til en skorsten på 34 meter opført.

I Lundtofte sker der meget byudvikling både nye domiciler til virksomheder og lejeboliger skyder op. Nu har Hempel søgt om at opfører en 34 meter høj skorsten. Det mener jeg ikke der politisk skal gives tilladelse til – dels fordi den vil være synlig fra de nærliggende boliger i villakvarteret og i Lundtofteparken.

Derudover vil det være forkasteligt hvis der gives tilladelse til det, når vi som borgere har kæmpet for at få nærtliggende byggeri ned i højden så det vil være i niveau med de højeste bygninger i Lundtofteparken.

Min anbefaling er derfor, at der ikke gives tilladelse til en skorsten på 34 meter.

Politik: Er besparelser på busdriften nødvendigt?

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2020, drøftede kommunalbestyrelsen muligheden for besparelser på busdriften i blandt andet Lundtofte, Virum og Holte.

For at man i det kommende busudbud kan få råd til busser med fossilfri drivmiddel, skal der findes knap 1 Mio. kroner.

Derfor vil man nu arbejde videre med to løsninger for at finde besparelsen.
Scenarie 1 og 3 er dem man går videre med.

1: sammenlægning af linjerne 170 og 191 (mulighed 1). Besparelse 0,75 mio. kr. 
2: frekvensændringer på linjerne 190 og 194 (mulighed 3). Besparelse 0,2 mio. kr.

Jeg mener faktisk det er forkert at spare på driften, hvis vi vil have flere over i bussen fremfor i små biler der fylder på gader og stræder – særligt i en tid hvor kommunen er presset pga. vejarbejder i forbindelse med anlæggelse af letbanen fra Lundtofte til Ishøj

Lidt bilag, for dem der finder det interessant:

Se debatten her, og husk den endelige beslutning er ikke truffet.

Arbejde: Når samarbejde lykkedes

Indenfor den kommende tid, skal busserne omkring Lyngby Station kører ad Gammel Jernbanevej i forbindelse med Letbanebyggeriet, det gav et ret problematisk forløb – vi, buschaufførerne, ville nemlig have svært ved at se de cykellister der kom på den krydsende cykelsti.

Min chef var derfor på tur med forvaltningen og her indrømmede forvaltningen, at de godt kunne se problemet, men ikke havde intentioner om at gøre noget. Man ville altså have at busser på 10-16 tons skulle risikerer at kører cykellister ihjel!

Jeg tog derfor en snak med min chef, og vi aftalte jeg brugte mine forbindelser og samme dag mødtes jeg med formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk – Sigurd Agersnap, forklarede ham situationen vi drøftede mulige løsninger (ikke den løsning det er blevet) og gik tilbage til min chef og bad ham kontakte Sigurd.

Nu kan jeg forstå, at der kommer en løsning, som vi alle kan være tilfredse med, nemlig en bom som vi kender det fra togoverskæringer og derved kan man håbe at flere cykelliste vil respekterer det røde stop-lys og ikke udsætter sig selv og andre for fare.

Tak til Sigurd for godt samarbejde, og for at tage vores bekymringer seriøst.

Politik: Folketingsvalget er ovre – nu tilbage til hverdagen

Efter en lang valgkamp, kan jeg nu puste ud igen og have fokus på mit eget lokalområde – og der er rigeligt at få læst op på.

Siden Lars Løkke udskrev valget i starten af Maj-måned har mit fokus været på at hjælpe Simon Pihl Sørensen i folketinget med særligt fokus på annoncer og sociale medier – desværre lykkedes det ikke.

Nu skal jeg dog have mit fokus tilbage på lokalpolitik, for det har jo ikke stået stille imens. Jeg skal have læst op på de bassiner man ønsker placeret ved Lundtofteparken, jeg skal have læst op på byggeplanerne i Tracéet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen, Letbanen, Atlas-grunden og mange flere emner.

Selvom der er meget jeg skal have fulgt op på vil jeg stadig glæde mig over at Socialdemokratiet lokalt er det 2. største parti i Lyngby-Taarbæk og det største parti i Danmark.

Politik: Takker ydmygt generalforsamlingen

I går den 3. april 2019 havde Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk vores årlige generalforsamling, og et generationsskifte var på tale – vi starter stille.

Det er bestemt ingen hemmelige, at jeg de seneste år har lagt mange af mine kræfter i Socialdemokratiet, med hjemmeside, Sociale medier og valgkampe – og det vil fortsætte – men når det belønner sig på en generalforsamling, så er timerne der er brugte ubetydelige – derimod er medlemmernes stemme vigtige – for det er en tro på at jeg kan noget og man tror på jeg er den rigtige.

Derfor er jeg også enormt stolt og beæret over, at man valgte mig til 1. næstformand efter en – for mig at se – rigtig stærk 1. næstformand der desværre måtte trække sig, hvilket har min dybeste respekt.

I den kommende tid vil jeg fortsat have mit fokus på folketingsvalget, men når det er – forhåbenligt – veloverstået har jeg flere emner jeg ønsker vi som bestyrelse ser på som skal gøre det federe at være medlem i Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk og som kan gøre at foreningen kan bestå mange år fremover.

Tusind tak for tilliden, gode venner.

Politik: Movia overgiver sig – busplaner er på vej tilbage!

Efter længere tids uro, oplyser Movia bestyrelsesformand nu, at busplaner er på bej tilbage.

Movia’s bestyrelse har på et møde besluttet at busplanerne igen kommer tilbage til stoppestederne.

Movia forventer, at busplanerne er tilbage i løbet af sommeren.

Vi vil dog stadig gerne have køreplanerne tilbage, men må til en start nøjes med at finde dem i busserne.

Politik: Nu vil Movias bestyrelse finde løsning på manglende køreplaner

Siden december har det ikke været muligt for buspassagerne på hele Sjælland og øerne, at de en køreplan for busserne – nu ser det ud til at et bestyrelsesmedlem hos Movia vil finde en løsning.

Borgerne, ældresagen, buschaufførerne og lokalpolitikerne har råbt “VAGT I GEVÆR” efter Movia i december fjernede alle køreplanerne ved stoppestederne. Movia mener, at borgere – unge som ældre – må orienterer sig om køreplanen på deres smartphone, tablet eller pc. Det gør det helt uden at tænke på de tusinder af ældre som ikke har taget det nye teknologi til sig.

I et svar på facebook fra formanden for Teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap, lyder svaret til den nye forringelse således: “Jeg er helt enig i at det er skodservice” samtidig med, at han lover at sagen tages med videre politisk

Nu ser det dog ud til, at Movias bestyrelse vil lytte til de mange klager, for i en artikel på TV 2 Øst udtaler Ringsteds Borgmester, Henrik Hvidsten – der også sidder i Movia’s bestyrelse følgende: “Jeg synes faktisk, at denne her digitalisering er en serviceforbedring for rigtig mange mennesker” og han fortsætter “Vi skal selvfølgelig kigge på, hvordan vi kan sikre, at de også får den information, som de har behov for, når de for eksempel skal tage bussen”

Hvad bestyrelsesmedlemmet vil gøre, og hvad han ønsker melder historien intet om.

Politik: Movia, giv de ældre køreplanen tilbage!

I december valgte Movia at fjerne køreplanerne fra 14.000 stoppesteder på Sjælland – nu kan de kun findes digitalt.

Jeg har mødt flere ældre i Lyngby, der står ved bussen og ser forvirret ud, for nu kan de ikke længere se køreplaner eller se bussen rute (stoppesteder på ruten). Derimod kan de læse hvordan Movia anbefaler, at man finder oplysninger om bussen enten via web, smartphone eller SMS.

Er det gået helt henover hovedet på udviklingsafdelingen, at 200.000 ældre over 65 år ikke har været på internette ifølge tal fra Ældre Sagen.

I en pressemeddelelse skriver Movia, at: “Når vi går væk fra tryk, er det for at give en bedre service til kunderne i den kollektive transport.”

Læs hele pressemeddelelsen her

I en mail skriver Movia “Ligeledes har flere og flere stoppesteder digital nedtælling eller infoskærme, som du selv anfører. Etablering af yderligere skærme/standere besluttes i den enkelte kommune, da det er her, finansieringen kommer fra.” 

På baggrund af den mail jeg har modtaget har jeg rettet henvendelse til formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk, Sigurd Agersnap, for at få ham til at se på sagen politisk, da jeg ikke mener at vores ældre borgere skal behandles på den måde, når den offentlige transport er deres mulighed for at komme frem.

Jeg vil arbejde alt hvad jeg kan for at man politisk sikrer at man igen kan se hvornår bussen kommer når man står ved stoppestedet – hvad enten det er på tryk eller elektronisk på tavler – det skylder vi de ældre!

Letbanen: Hvad blev der af parkeringspladser ved endestationen?

På et borgermøde arrangeret af Lyngby-Taarbæk Kommune og Letbaneselskabet havde borgerne mulighed for at komme og stille spørgsmål.

Et af de emner vi som afdelingsbestyrelse tit drøfter inden afdelingsmødet er: Parkeringspladser. Det emne vil også blive en fast del af drøftelserne i forbindelse med det nye letbane-forbindelse der skal stå færdig i 2025.

Letbanens endestation vil blive nabo til Lundtofteparken, derfor er det også en bekymring blandt os der bor i området, at man ikke har taget højde for de manglende parkeringspladser i projektet – for hvor skal pendlerne så parkere?

Svaret fra kommunen var ret klart: “Letbanen er ikke baseret på pendlere” – WHAT!?!? Inderst inde håber jeg det var en forkert formulering af svaret.

Ihvertfald blev spørgsmålet også stillet til formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap, der heller ikke havde en løsning på vores henvendelse “..der mangler et flertal” 

Det samme spørgsmål blev stillet til Søren P. Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen, der fortalte at det var korrekt der ikke allerde nu var indgået aftale om parkeringsforhold.

Nu er det så blot at jeg spørger: Hvem sikrer at der kommer parkeringspladser til pendlerne der allerede i dag optager Lundtofteparkens parkeringspladser?

Jeg vil både som beboer og bestyrelsesmedlem bide mig fast i vores kommunalpolitikere så vi sikrer, at der kommer parkeringsforhold til pendlerne, så vi beboere kan beholde vores egne pladser.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.