Bestyrelse: Nyvalgt som formand for Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk

I mandags havde vi generalforsamling i partiet, og der skulle vælges ny formand da den afgående har valgt at bruge mere tid på pensionist-tilværelsen.

Efter gennemgang af beretninger, regnskab og indkomne forslag blev det tid til at valgene, og de svedige håndflader kom – det var nemlig nu der skulle vælges formand – og jeg var kandidat.

Efter lidt præsentation kom vi frem til det endelige valg, og da der ikke var nogen modkandidat blev jeg valgt.

Nu starter mit arbejde med at forme partiet og få sat gang i nogle af de projekter jeg ønsker i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Bestyrelse: Jeg stiller op som formand for Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk

Formanden for partiet har meddelt, at han ønsker at træde af som formand, og indtræde i bestyrelsen på anden vis, derfor fandt jeg det naturligt at byde mit mandat til bestyrelsen.

Der er ingen hemmelighed, at jeg brænder for lokalpolitik – specielt den socialdemokratiske politik i Lyngby-Taarbæk – derfor skulle jeg heller ikke bruge mange dage på at overveje tilbudet om, at blive opstillet som formand for fællesledelsen og Lyngby-foreningen.

Jeg vil fortsat have fokus på vores sociale medier, sikre det informationsniveau vi har på nuværende tidspunkt, jeg vil sikre større samarbejde med vores lokale DSU-afdeling og så skal vi naturligvis sikre, at vores kommunalpolitikere stadig har indflydelse på kommunens politik – og gerne med flere mandater end i dag.

Julehilsen: Glædelig jul og godt nytår – vi ses i 2019

Det gamle år, 2018, er ved at være slut og det er nu tid til at gøre status på året og gøre klar til det nye år.

2018 har budt på nye oplevelser, nye opgaver og nye tiltag i min hverdag for ligesom så mange andre, har jeg haft et år med udfordring – både gode og de lidt mere ligegyldige.

I starten af året startede jeg mit nye bestyrelseshverv hos Villum Kann Rasmussen-kollegiet på DTU – ikke fordi der er det store arbejde med det, for det fungerer ret fornuftigt.

I det forløbne år har jeg også været aktiv i Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk qua min post som bestyrelsesmedlem og mit virke med at administrere hjemmeside og sociale medier, og arbejdet bliver mere og mere meningsfyldt jo mere man får sat sig ind i tingene og blandet sig i kommunens politik – og det er der stor mulighed for på gruppemøderne.

Året bød også på arbejdsmæssige udfordringer i Hovedstadens Beredskab, arbejdet med at få lavet en process for lønafstemningen kom for alvor igang, og der blev afstemt hver måned. I løbet af det sene forår skulle jeg til at tænke på fremtiden, for det lå i kortene at min tidsbegrænsede ansættelse til udgangen af august 2018 kom nærmere, og da der ikke umiddelbart i starten af august forelå en afklaring om en evt. forlængelse eller fastansættelse valgte jeg, at meddele min chef at jeg ikke kunne se mig selv fortsætte i beredskabet – hvilket også skyldtes personaleforhold, som jeg ikke vil komme yderligere ind på.  Jeg takker dog for det gode år jeg havde i beredskabet.

Det var også året, hvor jeg blev genvalgt til bestyrelsen i Lundtofteparken efter et noget mudderet valg på afdelingsmødet. Jeg, og den øvrige afdelingsbestyrelse, vil dog fortsætte det gode arbejde som i det forgangne år. Arbejdet bliver ikke mindre, da vi i de kommende år kan forvente en ankomst af Letbanen og det arbejde det medfører, arbejdet med at bygge på tracéet og planerne om at bygge på den gamle “atlas”-grund.

Igen i 2018 var jeg med på Boligorgnisationen SAMVIRKE’s årlige pensionist-tur til Bornholm – endnu engang var det en succes, og derfor glæder det mig også at jeg får lov til at stå for turen i 2019. Husk at du kan læse mere om turen her: pensionist-tur.dk

Endeligt fik jeg kørekortet til D (stor bus) og D-EP (erhvervskørekort) efter knap 8 uger på UCplus, og nu kan jeg nu kører turistbus og rutebus. Hvad det skal bruges til ved jeg ikke helt endnu, men det er ikke udelukket at jeg i nogle år vil køre rutebus i Movia’s dækningsområde.

Bestyrelse: Medlemmerne i Lyngby-Taarbæk har valgt mig til bestyrelsen
Tak! Tak til medlemmerne i Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk, som i dag har valgt mig til bestyrelsen på generelforsamlingen den 4. april 2018. Det seneste år har jeg brugt på lokalpolitik i Lyngby-Taarbæk, jeg har gået til alle de møder partiet har inviteret til, jeg har været til gruppemøder, og kommunalbestyrelsesmøder som tilhører. Jeg har ligeledes blandet mig i den politiske debat. Jeg  har været aktiv i valgudvalget i forbindelse med kommunalvalg 2017 – derudover har jeg fået lavet en aktiv hjemmeside, facebook og twitter. Derfor er det også en rigtig stor ære, at vores medlemmer viser mig tilliden og vælger mig til bestyrelsen i partiet. Jeg vil også i fremtiden arbejde på at vi for kommunikeret vores budskaber ud – både med tekst, billeder og små videosekvenser. Du kan læse mere om partiets holdninger på hjemmesiden a-holdet-ltk.dk

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.