Politik: Borgerne udeblev fra borgermøde om Lundtoftes visioner
Onsdag 22. marts 2017 afholdt Henrik Thorsager Andersen sit visionsmøde for Lundtofteområdet, men kun få borgere fra Lundtofte mødte op. På borgermødet, som Finn Riber Rasmussen afholdt i Lundtofte Medborgerhus den 8. marts 2017, mødte omkring 150 borgere op til en debat hvor alle der ønskede det kunne komme til orde. Til visionsborgermødet deltog kun 27, inklusiv arrangøren og enkelte kommunalpolitikere. Derfor valgte jeg også at deltage i borgermødet om “Vores Visioner” i håbet om, at det var lige så godt. I indbydelsen stod der, at alle var velkomne til i starten at holde et indlæg på 3-5 minutter, men tilsyneladende havde ingen valgt at gøre brug af det – det kan formentlig skyldes, at man var bange for at blive talt ned til eller på anden vis opleve uartig opførsel fra arrangøren – nøjagtig som man oplever det i Facebook-gruppen ‘Vores Lundtofte’, hvor det blandt andet er kommet frem, at nogle medlemmer er blevet smidt ud af gruppen og blevet blokeret for adgangen. Tilsyneladende uden, at de er blevet advaret om, at de skulle have overtrådt “reglerne” i gruppen. På Facebook-siden ‘Liv I Lundtofte – Vores Lundtofte’ kan man læse debatindlæg, deltage i debatten, uden at der bliver talt ned. Siden er iøvrigt helt uden politisk tilhørsforhold og giver derfor et mere nuanceret billede af debatten. Der blev på mødet udarbejdet nogle “visioner” for Lundtofte, men vil de blive brugt til noget? Vil kommunalbestyrelsen og Byplanudvalget tage “visionerne” seriøst?