Bestyrelse: Lundtofteparken godkendte forslaget om fjernvarme
Emnet “Fjernvarme” har været debatteret hedt på boligafdelingens to sidste beboermøde/afdelingsmøder. Nu er der endeligt faldet en afgørelse. På beboermødet den 14. november 2017, fremlagde den daværende bestyrelse et tilbud fra Vestforbrændingen. Vestforbrændingen var invitereret med til mødet, så de kunne fortælle om deres virksomhed og tilbudet. Fremlæggelsen var dog ikke ligetil, for faktisk var det kaotisk, uforberedt og slet ikke den standard som bestyrelsen ellers er kendt for at komme med på afdelingsmøderne – forklaringen var dog rigtig god: Bestyrelsen var orienteret nærmest på samme tid som beboerne, og havde derfor ikke haft mulighed for at diskuterer tilbudet forinden. På mødet den 14. november 2017, aftalte bestyrelsen med beboerne, at der ville blive indkaldt til et informationsmøde i slutningen af januar 2018. Informationsmødet 31. januar 2018 Efter det noget katastrofale afdelingsmøde i november 2017, fik bestyrelsen nu muligheden for igen, at fremlægge tilbudet fra Vestforbrændingen – nu var der ingen undskyldninger for ikke at være forberedt. Først gennemgik administrationsselskabet muligheder ved tilbudet fra Vestforbrændingen, og det forslag en beboer havde stillet om nogle mindre “centraler” rundt i området – såkaldte units – der var fordele og ulemper ved begge – de største ulemper for de små units var blandt andet prisen på over 10.000.000 kr. og at der skulle udføres service på 15-20 enheder. En af de store fordele ved Vestforbrændingen var besparelsen på 1.700.000 kr. ved at der tilbydes gratis tilslutning. På mødet kunne de få fremmødte stille spørgsmål og få svar på dem. Denne gang var både DAB, Vestforbrændingen og bestyrelsen bedre forberedt og klædt på til opgaven. Der kunne ikke på mødet træffest beslutning om tilslutningen, det skete på beboermødet den 12. marts 20178 Beslutning om tilslutning til fjernvarme I forbindelse med debatten om tilslutning skulle beboerne tage beslutning om de ønskede at gamble med tilbudet fra Vestforbrændingen og få foretaget endnu en uvildig undersøgelse af en ekstern rådgiver – til en anslået pris på minimum 100.000 kr. Beboerne nedstemte med et ret stor flertal, at det skulle undersøges endnu engang. Derimod stemte beboerne enstemmigt at tilgå aftalen om fjernvarme.