Bestyrelse: Kommunalbestyrelsen godkender nye finansieringmuligheder på køkken og badeværelser
Den 22. maj 2018 har DAB på vegne Samvirke, afdeling Lundtofteparken søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkerner og badeværelser i afdelingen. Tidligere gennemførte køkkenmoderniseringer i afdelingen blev finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdragstid på 10 år. For så vidt angår tidligere gennmførte moderniseringer af badeværelser blev disse finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdagstid på 15 år. Det foreligger oplyst, at det maksimalt vil være muligt at få moderniseret et køkken for 88.000 kr. og et badeværelse for 88.000 kr. Udgifter ud over 88.000 kr. for både køkkener og badeværelser afholdes kontant af lejer, inden arbejderne igangsættes. Moderniseringerne er tænkt finansieret ved optagelse af et rentetilpasningslån på ca. 10 (køkkener) og ca. 15 år (badeværelser) afhængig af løbetiden på det rentetilpassede lån. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter ca. 10 år (køkkener) og 15 år (badeværelser), når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen. Endelig er det oplyst, at flyttelejligheder moderniseres, hvis køkkenet og/eller badeværelset er utidssvarende. Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 827 kr. pr. m2. Såfremt der moderniseres køkken for et beløb på 88.000 kr., vil huslejen stige med 153 kr. pr. m2, således at den fremtidige leje vil udgøre 980 kr. pr. m2 årligt. Hvis der alene moderniseres badeværesle for et beløb på 88.000 kr. vil den årlige m2-leje stige med 106 kr. fra 827 kr. til 933 kr. I de tilfælde, hvor der sker modernisering af både køkken og badeværelse, vil de årlige m2- leje stige med 259 kr. fra 827 kr. til 1.086 kr. Beboerne har på et afdelingsmøde den 12. marts 2018 godkendt projektet, nedsættelse af afdragsperioden fra 20 til 10 år (køkkener) og 20 til 15 år (badeværelser) samt de deraf følgende økonominske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 15. marts 2018 ligeledes godkendt sagen. Kommunalbestyrelsen vedtog ændringen, idet der gives en 4 års periode til gennemførelsen, således at beboerne igen kan forholde sig til ordningen.