Bestyrelse: Byggeprojektet på ATLAS-grunden blev præsenteret for afdelingsbestyrelsen
Som medlem af afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken deltog jeg den 28. september 2018 i et orienteringsmøde med afdelingsbestyrelsen, forvaltningen, medlemmer af kommunalbestyrelsen samt PensionDanmark. Det er ingen hemmelighed, at der arbejdes på at få bygget på den gamle ATLAS-grund og tidligere har det været demonstreret hvordan det planlagte projekt ville skygge og komme til at virke som en mur ind til Lundtofteparken idet man ønskede at bygge i optil 28 meters højde – de planer er nu skrinlagt. Jeg vil kæmpe imod bebyggelser på grunden der vil få højde på 28 meter, derfor glæder det mig også at det projekt vi fik fremlagt idag er blevet væsentligt lavere – boligerne vil blive maksimalt 17,3 meter højt – kontorbygningen skal der stadig arbejdes på, men det vender jeg tilbage til! I det tidligere projekt lagde man op til at det skulle være nogle ”boligblokke”, men det nye projekt bliver nogle mindre klynger på maksimalt 17,3 meter i højden, og faktisk har jeg ikke noget dårligt at sige om den del af byggeriet – og det tror jeg bestyrelsen er ret enige om. MEN – og det kommer vi ikke udenom! Det planlagte kontorbyggeri VIL BLIVE FOR HØJT! Jeg mener ikke at vi kan være tjent med 27,5 meter højt byggeri, og det vil jeg gøre mit – både som beboer og beboervalgt demokrat – til, at få ændret sammen med den øvrige bestyrelse. Det er dog vigtigt her at sige PensionDanmark lagde op til flere senarier hvor der vil komme flere boliger i stedet for kontorbygningen – de vil naturligvis få samme højde som de andre planlagte bygninger. På mødet gjorde bestyrelsen det ret klart, at der SKAL være et orienteringsmøde med beboerne inden årets udløb – det vil formentlig blive i forbindelse med det kommende bestyrelsesmøde i november 2018, og det var alle parter enige om var en god idé. Når kommunalbestyrelsen og bygherren mener vi er deres tætteste ”nabo”, så må de også have en særlig interesse i at hører hvad vi som naboer mener. Her til slut hvis jeg gerne sige ”Tak” til forvaltningen, kommunalbestyrelsen og bygherren for en meget fyldestgørende orientering.