Bestyrelse: Jeg genopstiller ikke til Lundtofteparkens bestyrelse

Tirsdag den 9. november er der valg til afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken – og jeg har valgt ikke at genopstille.

I forbindelse med, at jeg har fået nyt arbejde skal jeg have frigjort noget tid, da jeg hver anden uge skal arbejde om eftermiddagen og derfor først har fri kl. 18:00, det gør at jeg i de uger ikke kan deltage i møder om aftenen.

Det betyder derfor at jeg kun har mulighed for møder i de uger hvor jeg arbejder om morgenen, derfor er jeg nødsaget til at prioriterer min tid. I den forbindelse har jeg valgt at skære afdelingsbestyrelsen væk.

Jeg takker beboere, bestyrelsesmedlemmer, ejendomsfunktionen og DAB for godt samarbejde.