Opråb: Kommunen viser stadig uansvarlighed i trafikken

Jeg har skrevet om det før, og problemerne fortsætter.

Derfor har jeg nu sendt et brev til Borgmesteren, Viceborgmesteren, Formanden for Teknik- og Miljø, Kommunaldirektøren og Direktøren for Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed.

Gl. Jernbanevej er nu blevet åbnet for bustrafik, men sikkerheden er bare ikke i orden, og der skulle ikke være lukket op før sikkerheden var til det.

Nok er vi blevet lovet en bom som ved togoverskæringer så vi sikre flere cykellister stopper op når der er rødt for dem, så vi fjerner de risici der er for at kører dem ned eller i værste fald – dræber dem!

Nordsjællands Politi blev inddraget i det, og siger klart at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, alligevel fastholder Lyngby-Taarbæks trafikplanlægger, at vi skal udsætte os selv, og andre trafikanter for fare – fremfor at vi kører ad langt mere sikre veje (ad hovedgaden, til Nørgaardsvej) – faktisk optræder trafikplanlægger som arrogant og bedrevidende “Jeg er trafik myndighed” – det er muligt, men du er pisse uansvarlig!

Så håber man enten sætter fart på den bom, eller får stoppet al kørsel ad Gl. Jernbanevej indtil sikkerheden er i orden.

Alternativt må vi chauffører jo overveje, at gå i fælles front og stoppe AL kørsel der går ad Gl. Jernbanevej!

Coronavirus/COVID19: Èn buschauffør siger tak

Kære buspassagerer,
Først og fremmest vil jeg takke jer for, at I har taget godt imod initiativet med at benytte vores bagdøre i bussen. I skal også have tak for at I udgår, at skulle betale kontant når I rejser med os.

Vi, buschaufførerne, sidder i en udsat stol, hvor der normalt kommer mange hundrede forbi dagligt – det sker ikke i øjeblikket – for mange lytter til myndighedernes opfordring om kun, at benytte bussen når det er nødvendigt.

Jeg ved mine kolleger heller ikke synes, at denne situation er nogen fest, men vi vil gerne passe på os selv og vores nærmeste.

HUSK: REJSER DU MED REJSEKORT KAN DU TJEKKE IND VED MIDTERDØREN. HAR DU ANDEN REJSEHJEMMEL, SKAL DU IKKE KOMME OP TIL BUSCHAUFFØREN, MEN BARE SÆTTE DIG NED.

DE FEM RÅD:
1. Gå eller tag cyklen ved kortere ture
(Skal du kun ét stop, så overvej om du skal gå)

2. Rejs uden for myldretiden
(Overvej, om din bustur kan vente – undgå at rejse i myldretiden: 7:00-9:00 & 15:00-17:00)

3. Vis hensyn til andre rejsende
(Skal du hoste/nyse, så gør det i dit ærme)

4. Husk den gode håndhygiejne
(Husk, at vaske dine hænder oftere end du normalt gør)

5. Rejs ikke med offentlig transport, hvis du er syg, eller formoder at være smittet
(Er du syg, så bliv hjemme)

Læs mere om hvordan du bruger offentlig transport under coronavirus: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-bruger-offentlig-transport

Arbejde: Når samarbejde lykkedes

Indenfor den kommende tid, skal busserne omkring Lyngby Station kører ad Gammel Jernbanevej i forbindelse med Letbanebyggeriet, det gav et ret problematisk forløb – vi, buschaufførerne, ville nemlig have svært ved at se de cykellister der kom på den krydsende cykelsti.

Min chef var derfor på tur med forvaltningen og her indrømmede forvaltningen, at de godt kunne se problemet, men ikke havde intentioner om at gøre noget. Man ville altså have at busser på 10-16 tons skulle risikerer at kører cykellister ihjel!

Jeg tog derfor en snak med min chef, og vi aftalte jeg brugte mine forbindelser og samme dag mødtes jeg med formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk – Sigurd Agersnap, forklarede ham situationen vi drøftede mulige løsninger (ikke den løsning det er blevet) og gik tilbage til min chef og bad ham kontakte Sigurd.

Nu kan jeg forstå, at der kommer en løsning, som vi alle kan være tilfredse med, nemlig en bom som vi kender det fra togoverskæringer og derved kan man håbe at flere cykelliste vil respekterer det røde stop-lys og ikke udsætter sig selv og andre for fare.

Tak til Sigurd for godt samarbejde, og for at tage vores bekymringer seriøst.

Coronavirus/COVID-19: Tak til alle der holder samfundet igang.

Du har helt sikker oplevet at samfundet er sat i stå, senest har statsministeren bebudet, at de danske grænser lukkes fra lørdag kl. 12:00 og foreløbigt fire uger frem. Jeg synes vi bør sende en tak til alle de får samfundet til at fungere.

Sundhedsvæsenet, brandvæsen, politi, butiksansatte, godschauffører, buschauffører, frivillige, militæret, hjemmeværnet og sikkert mange andre, skal have en stor tak for deres indsats i disse tider.

Jeg vil gerne opfordre dig til ikke at hamstre når du gør dine indkøb – der er varer til os alle, og vi har ikke hungersnød. Husk at smile til dem du møder på din vej, dem der er på arbejde gør hvad de kan, men må også passe på sig selv.

Opråb: Hvornår tager Lyngby-Taarbæk sikkerheden seriøs?

Flere af mine kolleger og jeg oplever at trafiksikkerheden er faldende i disse tider hvor byen er massivt opgravet, blandt andet ved Akademivej/Lundtoftegårdsvej halter sikkerheden.

Når de store busser holder ved stoppestedet Akademivej i nordgående retning, oplever jeg og mine kolleger ofte at cyklisterne udsættes for fare, for kommunen har nemlig sat et skilt op, om at de skal krydse vejbanen – altså foran bussen så de ikke er synlige for den bagfrakommende trafik og cyklisterne kan ikke se bilerne.

Hvorfor fører man ikke cyklisterne under vejen kort før Akademivej eller får dem over på den modsatte cykelsti nede ned Lyngbtgårdvej/Lundtoftevej i krydset ved Circle K? Hvorfor skal trafikanter udsættes for unødig fare?

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.