Bestyrelse: Bestyrelsesarbejde – hvorfor?
Når jeg fortæller folk, at jeg laver frivilligt bestyrelsesarbejde får jeg tit spørgsmålet: “Hvorfor?”. Det svar er ganske enkelt, og jeg vil i dette indlæg prøve at forklare hvad der er “fedt” ved det. Ofte er bestyrelsesarbejde i boligforeninger ulønnet frivilligt arbejde, hvor beboerne har valgt én for eksempelvis en to-årig periode. I den periode deltager man i bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og mange andre møder og arrangementer i forbindelse med sit hverv. For mig, er det at være i en afdelingsbestyrelse, muligheden for at være med til at sætte det præg på boligafdelingen som gavner beboerne mest – uanset hvorfra beboerne kommer, uanset hvad de tjener og uanset hvad de arbejder med – det er beboernes stemme jeg skal varetage. Derfor gør jeg også meget ud af at hilse på beboerne når jeg møder dem, og jeg bruger gerne tid på at hører hvad de siger – og det kan dreje sig om meget forskelligt – kan jeg hjælpe dem, så gør jeg det, ellers finder jeg en der kan hjælpe dem. Når jeg indgår i bestyrelsesarbejdet, synes jeg det er vigtigt at jeg bruger vores tid på at sættes mig ind i de enkelte sager i boligområdet og det der sker omkring boligområdet. Projekter i og omkring boligafdelingen I Lundtofte sker der i disse år meget og flere store projekter banker på i de kommende år. Der skal etableres en Letbane med endestation overfor Lundtofteparken, der er hele projektet med “Liv i Lundtofte” der skal omdanne Lundtofte Skole til “Lærings- og Kulturcenter” med den tilhørende helhedsplan og sidst men ikke mindst er der hele projektet på ATLAS-grunden hvor ingen endnu ved hvad der kommer, men der er planer om at bygge boliger og kontorer på grunden. Alle disse projekter mener jeg skal ske med respekt for det nuværende Lundtofte. Men også Lundtofteparken vil fremtiden byde på byggeprojekter af en eller anden karakter. I beretningen fra november 2017, skriver afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken således:
Der arbejdes fortsat videre med en plan for hele vores bebyggelse, hvori der skal indgå udskiftning af tage og vinduer. Samtidig bliver der set på om, at der ting vi kan gøre for bedre, at fremtidssikre vores boliger – dette arbejde sker i regi af Samvirke og DAB da det kræver økonomiske midler fra Landsbyggefonden m.v. , hvis vores husleje ikke skal stige meget voldsomt. Dette arbejde er ikke noget som sker i morgen, det har desværre nok et noget længere tidsperspektiv men de arbejder der skal udføres er også noget som koster flere hundrede millioner og som så gerne skulle holde i mange år.
Det sociale arbejde for Lundtofte og Lundtofteparken Bestyrelsen i Lundtofteparken laver hvert år nogle sociale arrangementer hvor både borgere i – og udenfor – Lundtofteparken er velkommen. Der afholdes blandt andet fastelavnsfest på butikstorvet, det afholdes årligt “Tør du slå politikerne & politiet? – I fodbold” og når juletræet skal tændes af julemanden og hans søn i november, er alle inviteret til tænding på butikstorvet. Der holdes også andre, mindre, arrangementer henover året. Hvad kan man som beboer selv gøre? Som beboer har man mange muligheder for at være med det at påvirke de ting der sker i boligområdet. Dels kan man deltage i de afdelingsmøder der afholdes to gange årligt. Som beboer i Lundtofteparken har man også muligheden for at stille op til bestyrelsen, og synes man ikke at man har tiden til at være med i bestyrelsen kan man også stille forslag til afdelingsmødet. Bestyrelsen har i forbindelse med projektet om nye legepladser lavet et legepladsudvalg – det er naturligvis også en mulighed med andre projekter, og i de grupper er det vigtigt at beboerne deltager og giver meningerne tilkende, så bestyrelsen har noget at arbejde videre med.  
Bestyrelse: Fastelavnsfest på torvet i Lundtofteparken
Beboerne i Lundtofteparken viser gang på gang deres støtte til de arrangementer bestyrelsen arrangerer – det viser gode tegn på sammenhold og fælleskab i boligområdet. I øjeblikket diskuteres udsatte boligområdet hæftet – lad mig slå fast, at Lundtofteparken ikke er et udsat boligområde – og partierne i folketinget har mange planer, både gode, men også de mere skøre bliver bragt på banen. Jeg tror dog, at mange problemer kan løses i ved helt lavpraktisk at tale med de mennesker man møder på sin vej, uanset køn, etnicitet eller beskæftigelse. Den største årsag til, at Lundtofteparken fungerer så godt, er jeg overbevist om skal findes hos vores ejendomsmester og vores ejendomsfunktionærer, som i hverdagen møder beboerne og gør en enorm indsat – det skal vi huske at påskønne, for de er ansigterne udadtil – det er dem der får området til at stråle i sin fulde glans. Tilbage til fastelavnsfesten…  Det glæder mig, at der endnu engang var fulde huse på torvet under dagens fastelavnsfest. Omkring 100 børn og voksne trodsede det forholdsvis kolde vejr og troppede op og slå “katten af tønden”, og der blev fundet tre kattekonger og dronninger. Dejligt at møde beboere fra Lundtofte, Hjortekær og Lundtoftepaken til en hyggelig middag på torvet. Tak til arrangementets sponsorer.
Bestyrelse: Det udsyn har beboerne i Lundtofteparken – kommunen svarer
Den 20. januar 2018 sendte jeg en forespørgsel omkring ejendommene på Lundtoftevej 222 og Lundtoftegårdsvej 127 i Lyngby – nu har forvaltningen svaret. “Jeg kan oplyse, at kommunen solgte ejendommen beliggende Lundtoftegårdsvej 127 med overtagelse 1. marts 2014. Imidlertid nedbrændte ejendommen umiddelbart efter indgåelse af salgsaftale, hvilket har afstedkommet en (stadig igangværende) retssag omkring den forsikringssum, branden måtte udløse. Det er måske næppe sandsynligt, at der foretages væsentligt yderligere på ejendommen, før nævnte tvist er afklaret. Ejendommen beliggende Lundtoftevej 222 tilhører kommunen, og jeg vil på den givne foranledning besigtige forholdene på stedet.” – skriver Birger Kjer Hansen, Projekt- og vicedirektør i mailen. Læs Det udsyn har beboerne i Lundtofteparken – hvad gør kommunen?  

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.